Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber İnsan Kaynakları YönetimiWeber'in başarıya ulaşmasındaki en önemli rol çalışanlara düşmektedir. Tüm çalışanlar Weber şirket kültürünü benimseyerek büyük bir bağlılıkla çalışmakta ve Weber'in gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Weber'in Temel Taşları: Çalışanlar

Yenilik ihtiyacımızı, müşteriye yönelik oluşumuzu ve mükemmeli arayışımızı göz önüne aldığımızda, çalışanlarımızı kişisel becerileri, ekip olarak çalışabilmeleri, diğer kültürlere uyumları ve değişikliğe hazır olmaları ile değerlendiriyoruz.  

Çalışanlarımızdan gerçek bir bağımlılık bekliyoruz. Doğruluk, sadakat, dürüstlük, bağlılık ve insanlara nezaket gibi kavramlar aradığımız kişilerin temel özellikleridir.

Kişisel özelliklerini geliştirmeye açık, istekli ve bu konuda yetenekli çalışanlara ihtiyacımız vardır. 

İşe Alım

İşe alım, Weber için çok önemli bir süreçtir: Adayların yeteneklerini dikkate almakla birlikte, şirket içinde uzun vadeli kariyer beklentisi olan kişileri arıyoruz.   

Weber, çalışanlarının kariyerlerini, kişisel ve profesyonel gelişimlerini takip ederek, şirketin ihtiyaçları ile uyumlu olacak şekilde yönetmektedir.  

Kişisel Gelişim ve Yer Değiştirme

Ulusal ve uluslararası pozisyonlarda Weber çalışanlarına öncelik tanınması, Weber'de çalışanların şirkette kalması için bir yoldur. Bu sayede Weber şirket kültürünün yaratılması, fikirlerin Weber içerisinde yayılması, yeni görüş açıları ile fikirlerin gelişmesi, kişiliklerin oluşturulması sağlanmaktadır.

Eğitim ve Değerlendirme

Uluslararası düzeyde eğitim ve tecrübe paylaşımı, becerilerin gelişimi, motivasyonu ve kariyer yönetimini sağlamaktadır.

Müşteriler ile sürekli temas halinde olan ve Weber organizasyonunun bel kemiğini oluşturan saha çalışanlarının eğitimi ve işe alımı sırasında özel ilgi ve çaba gösterilmektedir.

Yönetim Stili

Weber yöneticilerinin ana özellikleri, kendi ekiplerini eğitebilmeleri, ulaşılabilir  olmaları ve bir örnek model olabilmeleridir. Yöneticiler, şirket stratejilerini, hedefleri ve sonuçları iletmek ve açıklamak için zaman ayırmaktadır.  

Weber yöneticileri, her türlü kişi ve fikre saygılı olmalıdır. Weber yöneticilerinden çalışanlarını dinlemeleri, onları motive etmeleri, onlara fikirlerini sormaları, yaratıcı olmaları ve kararlarını çalışanlara açıklamaları beklenmektedir.