Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Gelecek nesillerin kültürel mirasını önemsiyoruz.

İnşa edilmiş mirasımız, içerisinde tarihin son 9000 yıllık döneminden kalan binaları da barındırıyor. Bu da ulaşılabilir doğal kaynaklar, gelenekler ve mimari eğilimler bağlamında inşa yöntemleri ve malzeme seçiminde çok büyük çeşitlilik oluşturuyor.

Köklü geçmişimizle birlikte Weber olarak, başlangıçta yeni binaların inşası, şimdilerde de mirasımızın renovasyonu ile bu sürecin bir parçası olduk.

Burada, son yıllarda dahil olduğumuz projelerin küçük bir kısmını görebilirsiniz. Bu binaların korunmasına ve gelecek nesillerin de onları kullanıp takdir etmelerine katkı sağlayabildiğimiz için gururluyuz.

İlgili sitemizi ziyaret edinÇözümler

Eski binaların korunması ve renovasyonu pek çok kişinin ilgi alanına giriyor. Bu süreç, duyguları, saygıyı ve farklı uzmanlık alanlarına dair bilgi sahibi olma ihtiyacını gerektiriyor.

Yöntemler, malzemeler ve prosedürlere bağlı teknikler her proje için yeniden değerlendirilmelidir. Burada belirtilen çözümler; kapsamlı bilgi, detay ve süreçleri içermiyor, fakat genel renovasyon tekniklerine dair bir bakış açısı sağlıyor. 

Çözümlerimizi keşfedin

Uzmanlık

Deneyimle birleşen bilgi ve kaliteli materyaller, başarılı bir renovasyon projesi için doğru bir başlangıç noktası oluşturuyor.

Geçmişte kullanılan tarihsel üretim yöntemleri ile malzeme kullanımındaki yetkinlik; renovasyon uygulamalarının doğru yapılabilmesi için uygun malzeme seçimine olanak sağlıyor. Hem yeni hem de eski binaların fiziki yapılarına ait bilgiler, problemlerin tespiti ve çözümleri için iyi bir başlangıç oluyor.

Uzmanlığımızı keşfedin