Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kırılmış donatılı betonlar nasıl tamir edilir?

Problem

Beton içindeki alkalilerin beton yüzeyine doğru nüfuzu, donatının aşınarak paslanmasına neden olur.

Havadaki kirlilik nedeniyle oluşan karbonik gazlar, asit yağmurlarının neden olduğu sülfürik anhidrit ve yağmur etkisiyle beton bünyesine nüfuz eden saf su ile birleşerek, donatının paslanmasına ve betonun Ph'ının düşerek dayanıklılığını kaybetmesine neden olur.

Betonda oluşan karbonizasyon geçen zamanla doğrusal olmayan bir artış göstermektedir. B 350 için gerçekleşen karbonizasyon oluşumu aşağıdaki gibidir.

 • 2 senede 4 mm.
 • 8 senede 10 mm.
 • 25 senede 20 mm.

Korunamayan ve su ile temas eden donatı paslanır ve hacmi 4 - 6 kat artar. Bu durum betonun patlamasına yol açar.

Asagidaki durumlar yıpranmayı hızlandırır.

 • Betonun gözenekli, çatlak veya eksik dozlu olması,
 • Donatının betonun dış yüzeyine çok yakın olması, ( Doğru bir uygulama için en az 2 cm. pas payı bırakılmalıdır. )
 • Atmosferik etkilerin neden olduğu aşındırmalar. ( Deniz kıyıları ve endüstriyel alanlar gibi. )

Yapılacak tamirat, donatıyı koruyacak bir ortam hazırlamalıdır.

 • Ph alkali dengesinin kurulması,
 • Su ile temasının önlenmesi,
 • 2 cm. kalınlıkta yapılacak özel harç tamiratı, 6 cm.'lik sıradan betonun görevini rahatlıkla görecektir.

Çözüm

yüzey hazırlığı

 • Yüzeyin sağlamlığı çekiç yardımıyla kontrol edilmeli ve sağlam olmayan kısımlar yüzeyden tamamen temizlenmelidir. Onarılacak yerin kenarlarında açık köşeler bırakılmalıdır.
 • Yüzeye su püskürtülerek yüzey gevşek parçalardan ve tozdan arındırılmalıdır.
 • Paslı donatı demirlerinin üzeri tamamen açılmalıdır.
 • Demirlerdeki pas, çelik tel fırça veya tercihen kumlama yöntemleri ile temizlenmeli ve harcın nüfuzunu sağlamak için tozdan arındırılmalıdır.
 • Donatı demirlerinin beton ile teması kesilmelidir.
 • weber.rep AD antikorozif etki için yüzeye en az 2 kat uygulanmalıdır. İki kat uygulandıktan 4 saat sonra bir sonraki kata geçilmelidir.
  Uygulama sırasında demir donatı üzerinde boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir.
 • Aderans malzemesi weber.rep AD henüz yaşken üzerine weber.rep HKS veya weber.rep MA 200 ile tamir dolgu yapılmalıdır.
 • Var ise kalıplar sökülmeden önce 2 saat beklenmelidir.
 • Düzgün bir görünüm ve yüksek mukavemet için son kat bitirme harcı weber.rep FN kullanılmalıdır.
 • Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
 • Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San.ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Weber Çözümleri

Önerilen Ürünler

weber.rep HKS

Sülfat ve klor dayanımlı yapısal tamir harcı

weber.rep MA 200

Yapısal tamir harcı

weber.rep AD

Korozyon önleyici ve bağlayıcı kaplama astar