Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 915

weber.tec 915
weber.tec 915

Avantajları

 • Hafif dolgulu yapısıyla, rahat ve hızlı uygulama
 • weber.tec 915 pulver ile kurumayı hızlandırma imkanı
 • Yüksek kuru kalıntı oranı
 • Tüm mineral yüzeylere uygulanabilme
 • Yekpare bir yalıtım katmanı oluşturma
 • Yüzeyle mükemmel aderans
 • Çevreyle dost, solventsiz ve asbest lifsiz içerik

Polimer modifiye ,bitüm kauçuk esaslı, tek komponentli, yüksek elastik, kalın su yalıtım kaplama malzemesi.

 

 

 

Ürün Özellikleri

kullanım

>UYGULAMA ALANI

 • Tüm yapıların temel, perde duvarlarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna, geçici ve sürekli su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
 • weber.tec 915, aşağıda belirltilen durumlarda weber.tec 915 pulver priz hızlandırıcı toz komponenti ile karıştırılarak kullanılmaktadır.
  - yağmurlu, serin ve nemli havalarda,
  - yatay yüzeylerde,
  - emici olmayan yüzeylerde.

>UYGULAMA YÜZEYLERİ

 • Brüt beton,
 • Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
 • Kireçtaşı, tuğla ve briketten yapılma duvarlar,
 • Eski bitümlü yüzeyler.
 • Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

uygulama sınırı

 • Metal yüzeylerde uygulanmaz.

performans

 • Renk: Siyah
 • Yoğunluk: yaklaşık 0,65 kg/dm3
 • Çatlak köprüleme ≥2 mm (EN 15812-CB2 sınıfı)
 • Yağmura dayanım ≤24 saat Uygundur (EN15816-RI sınıfı)
 • Suya dayanım: Uygundur (EN 15817)
 • Düşük sıcaklıkta esneklik: Uygundur (EN 15813)
 • Yüksek sıcaklıkta boyutsal kararlılık: Uygundur (EN 15818)
 • Tamamen kurumada kalınlık kaybı oranı: Uygundur (EN 15819)
 • Kuru kalıntı oranı: %85
 • Yangına tepki sınıfı: E sınıfı (EN 13501-1)
 • Su geçirimsizlik: 0,075 N/mm2 (EN 15820-W2A sınıfı)
 • Basınç dayanımı: 0,30 N/mm2 (EN 15815-C2A sınıfı)

referans standartları

 • EN 15814
 • CE

Teknik Dokümanlar

Teknik Bilgi Föyü

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Dokümanı gönder veya indir

Dokümanları e-posta adresinize gönderebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama

uygulama özellikleri

 • Mala veya sprey ile kullanımı uygundur.
 • Kuruma süresi : min 3 gün.
 • Toprak dolgusu için beklenilmesi gereken süre : min 3 gün 

yüzey hazırlığı

 • Yüzey yapışmayı engelleyici kalıp yağı, çimento artığı vb. kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün, sağlam ve dona maruz kalmamış olmalıdır.
 • İç köşeler weber.rep MA 200; hızlı uygulama veya sülfat dayanımı istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile pahlanarak, dış köşeler ise mekanik yöntemlerle tıraşlanarak yuvarlatılmalıdır.
 • Yüzeyler 1/10 (weber.tec 906 Plus/su) oranında inceltilmiş weber.tec 906 Plus bitüm komponenti ile astarlanmalıdır. Çok emici yüzeylerde astarlama işlemi inceltilmemiş weber.prim max ile yapılmalıdır.
 • Çok gözenekli, bozuk veya delikli yüzeylere, hava kabarcığı oluşumunu engellemek ve/veya yüzeyi düzeltmek amacıyla weber.tec 915 ile sıyırma kat uygulaması yapılmalıdır.
 • 5 mm'den derin yüzey boşlukları weber.rep MA 200 veya weber.rep HKS ile tesviye edilmelidir.

uygulama şartları

 • Ortam Sıcaklığı: + 5 °C ile + 35 °C arası.
 • Çok sıcak havalarda ve direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Donmuş veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

uygulama

 • weber.tec 915, hızlı priz alması istenen durumlarda 30 lt'lik ambalaja 2 kg weber.tec 915 pulver eklenip düşük devirli bir mikser yardımıyla karıştırılarak kullanılmalıdır. Diğer durumlarda weber.tec 915 herhangi bir malzeme ile karıştırılmadan doğrudan uygulamaya geçilmelidir.
 • weber.tec 915, düz mala yardımıyla tüm yüzeye 2 kat halinde uygulanmalıdır. Toplam uygulama kalınlığı uygulamanın yapıldığı alan ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre belirlenmelidir.(Lütfen Tüketim tablosuna bakınız).
 • İkinci kat uygulamasına, uygulama birinci kata zarar vermeyecek kadar kuruduğunda geçilmelidir.
 • Geçici ve sürekli su basıncına maruz yüzeylerde ise alkali dayanımlı cam elyaf file uygulaması birinci ve ikinci kat weber.tec 915 uygulaması arasında tüm yüzeye yapılmalıdır.
 • Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
 • Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic.A.Ş. sorumlu değildir.

uygulama aletleri

El mikseri, mala, püskürtme makinesi.

uyarılar ve öneriler

 • Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
 • Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri weber.tec 915 ile kapatılmamalı, bu noktalarda yalıtımın devamlılığı weber superflex dilatasyon yalıtım bantları ile sağlanmalıdır.
 • weber.tec 915 uygulanmış yüzeyler min. 3 gün dona karşı korunmalı ve UV dayanımlı bir malzeme olmadığından kuruma süresi sonrasında üzeri uygun bir malzeme ile kapatılmalıdır.
 • weber.tec 915 uygulanmış temel perde duvarları üzerine koruma uygulaması yapılmadan toprak dolgusu yapılmamalıdır.
 • Sürekli basınçlı suya maruz alanlarda uygulama yapılacak yüzey betonu TS EN 206 gerekliliklerini sağlamalıdır.
 • Yatayda yapılacak ürün uygulaması sonrasında bir sonraki işleme geçmeden önce, tüm yüzeye polietilen örtü serilmelidir.
 • Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır. Kurumuş kalıntılar tiner yardımıyla temizlenmelidir.

Ambalaj ve Tüketim

ambalaj

weber.tec 915: Net 30 lt'lik plastik kova
weber.tec 915 pulver: Net 2 kg'lık plastik kova

tüketim

Uygulama alanıMin.uygulama kalınlığı
(kuru film)
Min.tüketim
Zemin nemine maruz alanlar (birikme yapmayan zemin suları)2 mm 2,5 lt /m2
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım(biriken zemin suları)3 mm (fileli uygulama)4,0 lt /m2
Sürekli basınçlı suya maruz alanlar4 mm (fileli uygulama)5,5 lt /m2

raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
Ambalajlar dondan korunmalıdır.

renk

Siyah.