Weber - Saint-Gobain

Yüzme havuzları için su yalıtım sistemi

Problem

Yüzme havuzlarında betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özellik taşımaz.

Su tahliye delikleri, su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır. Ayrıca betonarmede oluşabilecek çatlaklar da su sızıntısını kolaylaştırır. Havuz içi yüzeylerine yapılacak seramik türü kaplama uygulaması ise tek başına su yalıtımı sağlamaz.

Bu nedenle, su basıncına dayanıklı etkin bir yalıtım uygulaması gerçekleştirilmelidir.  

Çözüm

1. Yüzey hazırlığı

Uygulama öncesinde beton yüzey basınçlı su aracılığı ile tuz ve tozdan tamamen arındırılmalı, sağlam olmayan kesimler yüzeyden temizlenmelidir. Yalıtım katmanı uygulaması öncesinde yüzeyler su ile nemlendirilmelidir.

2. İç köşelerin pahlanması

Sızdırmazlığın devamlılığını sağlamak amacıyla dikey ve yatay köşeler weber.rep MA 200; hızlı kuruma ve sülfat dayanımı gerektiren durumlarda ise weber.rep HKS ile pahlanmalıdır.

3. Yalıtım katmanı uygulaması

Su yalıtım katmanı uygulaması için elastik su yalıtım harçları weber.dry SS-10 veya weber.tec Superflex D 2 kullanılmalıdır. Negatif su basıncına (zemin suyu basıncı) maruz kalacak yüzme havuzlarında pozitif su basıncı ile birlikte negatif su basıncına dayanıklı su yalıtım harcı weber.tec Superflex D2 kullanılmalıdır. Kullanım talimatları doğrultusunda hazırlanan yalıtım malzemesi tüm yüzeye 2 kat halinde uygulanmalıdır. Her bir kat bir öncekine dik doğrultuda olmalıdır.  

Dikkat! Kenar ve köşeler ile diğer riskli noktalar birinci kat su yalıtım uygulamasının hemen ardından alkali dayanımlı cam elyaf donatı filesi ile desteklenmelidir.

4. Seramik ve derz dolgu uygulaması

Havuz iç yüzeylerinde yapılacak seramik uygulamasında, seramiklerin yapıştırılması için weber.kol flex konfor veya weber EP 800 kullanılmalıdır. Seramik arası derz dolgu uygulamalarında weber.joint flex veya weber EP 800 tercih edilmelidir. 

Dikkat! Kimyasallara üstün dayanım için weber EP 800 kullanılmalıdır.

Weber Çözümleri

Önerilen Ürünler

weber.dry SS-10

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift komponentli tam elastik su yalıtım harcı.

weber.tec Superflex D 2

Polimer emülsiyon modifiyeli,çimento esaslı, iki komponentli, yüksek elastikiyete sahip, pozitif ve negatif su basıncına karşı uygulanabilen, UV dayanımlı, hava şartlarından bağımsız hızlı priz alan su yalıtım harcı

Yardımcı Ürünler

weber.rep MA 200

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf katkılı, su geçirimsiz yapısal tamir harcı.

weber.rep HKS

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf katkılı, sülfat ve klor dayanımlı, su geçirimsiz yapısal tamir harcı.

weber.kol flex konfor

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, polimer katkılı, tozumayan, çok elastik seramik yapıştırma harcı

weber EP 800

Epoksi esaslı, iki bileşenli, kimyasallara dayanıklı seramik yapıştırıcısı ve derz dolgusu

weber.joint flex

Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici özelliğe sahip, elastik ve yüksek performanslı renkli derz dolgu harcı