Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Bodrum katları için rutubet yalıtım sistemi

Problem

Perde beton veya örme duvar olarak inşa edilmiş bodrum katlarında, bina inşaatı esnasında gerçekleştirilmemiş ya da hatalı veya eksik yapılmış yalıtım uygulaması sebebiyle zamanla duvar ve zeminlerde rutubet ve hatta su sızdırma problemleri oluşabilir.

Kış aylarında ve yağmur mevsiminde artacak problem, yüzeylerdeki boya ve diğer kaplamaların kabarmasına sebep olmakla birlikte, özellikle sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurur.

Bu durum, bodrum duvar ve zeminlerinde negatif basınca dayanıklı su yalıtım harçları uygulaması ile önlenmelidir.  

Çözüm

1. Yüzey hazırlığı

Yüzeyler, tüm tuz birikintileri, boya, kireç ve diğer tüm kaplamalar kazınarak çimento esaslı sağlam yüzeye ulaşıncaya kadar temizlenmeli ve yıkanmalıdır. Yalıtım katmanı uygulaması öncesinde yüzeyler su ile nemlendirilmelidir.

2. İç köşelerin pahlanması

Sızdırmazlığın devamlılığını sağlamak amacıyla dikey ve yatay köşeler weber.rep MA 200; hızlı kuruma ve sülfat dayanımı gerektiren durumlarda ise weber.rep HKS ile pahlanmalıdır.

3. Yalıtım katmanı uygulaması

Kullanım talimatları doğrultusunda hazırlanan weber.dry DS, weber.dry 2K CRS,  weber.tec Superflex D2 tüm yüzeye iki kat halinde uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır.  

4. Son kat uygulaması

Yalıtım katmanı uygulaması dolaşıma açık mekanlarda ve mekanik darbeler oluşabilecek yüzeylerde çıplak bırakılmamalı; şap, seramik kaplama, endüstriyel zemin kaplaması veya tesviye harcı ile korunmalıdır.

Weber Çözümleri

Önerilen Ürünler

weber.dry DS

Çimento esaslı, kristalize su yalıtım harcı

weber.dry 2K CRS

Çimento esaslı iki komponentli kristalize su yalıtım harcı

weber.tec Superflex D 2

Çimento esaslı, çift komponentli, yüksek elastikiyete sahip, hızlı priz alan su yalıtım harcı

Yardımcı Ürünler

weber.rep MA 200

Yapısal tamir harcı

weber.rep HKS

Sülfat ve klor dayanımlı yapısal tamir harcı