Weber - Saint-Gobain

Doğal taş uygulaması

Doğal malzeme kategorisinde yer alan kaplama malzemeleri ve taşlar, seramik kaplama malzemelerinden gerek görünüş gerekse uygulama koşulları açısından farklılık gösterir. Bu nedenle uygulamaya geçmeden önce malzeme niteliğinin belirlenmesi ve doğru ön hazırlığın yapılması son derece önemlidir.

Problem

1-Tüm doğal taşlar aynı özelliklere sahip değildir

Doğal taşlar, gözeneklilik oranları ve hareket kapasiteleri değişkenlik gösteren malzemelerdir. Granit ve mermer gibi doğal taşlar daha yoğun , arduvaz gibi taşların yüzeyi daha engebeli, bazı doğal taşların ise gözenekliliği daha yüksektir.

2-Doğal taşlar ile düzgün bir tesviye elde etmek zor olabilir.

Sabit kalınlığa sahip olmayan bazı kaplama malzemeleri ile yapılan uygulamalarda düzgün bir tesviye elde etmek son derece zordur.
Bu tür kaplamalar için, kalınlık farklılıklarını giderecek düzeyde yatak kalınlığı sunabilen yapıştırıcılar tercih edilmelidir.

3-Yapıştırıcı uygulaması, açık renkli kaplama malzemelerinin yüzeyine yansıyabilir

Bazı açık renkli mermer vb. kaplama malzemeleri yarı saydam olup, kullanılan yapıştırıcının yüzeye yansımasına neden olur. Bu sebeple, bu tür kaplamalar ile gri renkte yapıştırıcıların kullanımı istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Birçok uygulayıcı tarafından kullanılan bölgesel yapıştırma metodu da benzer şekilde yapıştırıcı ile temasta olan bölgelerin yüzeyde daha koyu renk olarak görünmesine sebep olacaktır.

4-Kaplamalar çizilmelere ve lekelenmelere karşı hassas olabilir.

Derz dolgu uygulamasından sonra, kaplama yüzeyinde kalan dolgu artıklarının henüz yaş iken tespit edilmesi zordur. Buna karşın bu artıkların kuruduktan sonra da temizlenmesi son derece zahmetli olacaktır.
Gözenekliliği yüksek kaplamalarda da özellikle koyu renk derz dolguları içerisindeki pigment, uygulama sırasında kaplamayı boyayarak temizlenmesini güçleştirebilir. Derz dolguları, mermer vb. gibi yumuşak sırla kaplanmış kaplama yüzeylerini çizebilir.

Çözüm

Doğal taş uygulamalarında uygun yapıştırıcı ve derz dolgusu kullanılmalıdır.

Kullanılacak yapıştırıcı ve derz dolgusunun seçiminde kaplama boyutları, uygulamanın yapıldığı alan ve uygulama yüzeyi de dikkate alınmalıdır.

A - Kaplama niteliğinin belirlenmesi.

Gözeneklilik oranı düşük doğal taş kaplamalar, polimer katkı oranı yüksek yapıştırıcılar ile uygulanmalıdır. 

Açık renkli kaplamalar ile beyaz yapıştırıcıların tercih edilmesi, kullanılan yapıştırıcısının yüzeye yansıması riskini ortadan kaldırır.

B - Kaplama yüzeyinin lekelenmemesi için

Mermer vb. gibi doğal taş kaplamaların lekelenme riskini minimuma indirmek için, derz dolgu uygulamasından önce weber seramik koruyucu uygulaması yapılmalıdır. 

Kaplama yüzeyinde kalan derz dolgu artığı, birçok kez temiz soğuk suyla yıkanarak temizlenmelidir. Her bir yıkama sonrasında yüzeyin tamamen kuruması için gerekli süre tanınmalıdır.

C - Uygun yatak kalınlığının sağlanması

Kalın yatak yapıştırma harcı weber.kol SRK kalın , 5-20 mm. yatak kalınlığında uygulama imkanı tanıyarak hem ağır doğal taş kaplamalar için gerekli olan yatak kalınlığını sağlamakta hem de kalınlık farklılıkları gösterebilen bu tür kaplamaların tesviyeye getirilmesine imkan tanınmaktadır. 

Uygulamada bölgesel yapıştırma metodu kullanılmalı, yapıştırıcı kesintisiz bir tabaka halinde uygulanmalıdır.

Weber Çözümleri

Önerilen Ürünler

weber seramik koruyucu

Akrilik emülsiyon esaslı seramik koruyucu

weber.joint flex

Çimento esaslı, polimer katkılı, su itici özelliğe sahip, elastik ve yüksek performanslı renkli derz dolgu harcı

weber.joint SİL

Çimento esaslı, silikon katkılı, yüksek performanslı renkli derz dolgu harcı

weber.kol flex konfor

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, polimer katkılı, tozumayan, çok elastik seramik yapıştırma harcı

weber.kol graniflex

Kayma özelliği azaltılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, elastik, tozumayan çimento esaslı sırlı porselen ve granit seramik yapıştırma harcı.

weber.kol SRK kalın

Kayma özelliği azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış,
çimento esaslı, özellikle bozuk zeminler için kalın yatak seramik yapıştırma harcı