Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Büyük ebatlı kaplamalar nasıl döşenir?

Problem

Pazardaki yeni trend büyük ebatlı kaplamaların kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Büyük ebatlı kaplamaların uygulanması, dikkat, özen ve iyi bir planlama gerektirir.

Kaplamalar, TS EN 14411 standardı dahilinde şekillendirme yöntemi ve su emme yeteneğine göre sınıflandırılır. Uygulanan standarda göre kaplamaların ebadı büyüdükçe, yüzey düzgünlüğü, kenar düzgünlüğü, gönyeden sapma gibi kriterlerdeki tolerans aralıkları da büyümektedir. Taraklama yöntemi ile tek taraflı yapıştırma işlemi bu tip uygulamalar için yetersiz kalacak, kaplama ile yüzey arasında boşluklar oluşacaktır. Oluşan bu durum zamanla problem oluşmasına sebep olabilecektir.

Dolayısıyla büyük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında yüzeye her noktadan tutunması için mutlaka çift taraflı yapıştırma işlemi yapılması gerekmektedir.(hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de kaplamanın arkasına harç uygulanmalıdır.)

Uygulayıcılar,iki kaplamayı birbirine sırt sırta vererek, kaplamanın konkavlığını görme eğiliminde olsalar da, bu yöntem, iki kaplamanın sapması birleşeceğinden sağlıksız sonuç verecektir.

Ebatın büyümesinden ötürü oluşacak zayıf boşlukları ve boyutsal varyasyonların telafisinin sağlanabilmesi için mutlaka yüksek performanslı, elastik bir seramik yapıştırma harcı ve elastik bi derz dolgu seçilmelidir.

Çözüm

yüzey hazırlığı

  • Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Sağlam olmayan bölümler yüzeyden tamamen temizlenmelidir.
  • Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak zemin terazide olmalıdır. Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol edilmeli ve mastardan sapmalar 3 mm.'yi aşmamalıdır. Daha derin çatlak ve oyuklar weber.rep MA 200 ile tamir edilmelidir. 

uygulama

  • Yüzey nemlendirildikten sonra weber.kol flex konfor konsantre veya weber.kol flex extra yüzeye uygulanıp, kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.
  • Seramiklerin ebadı büyüdükçe, yüzey düzgünlüğü, kenar düzgünlüğü, gönyeden sapma gibi kriterlerdeki tolerans aralıkları da büyüdüğünden, konkavlık oluşmakta ve çift taraflı yapıştırma işlemi gerekmektedir. (Çift taraflı yapıştırma kaplama ebat bilgileri için bakınız "ürün sayfaları")
  • Seramikler arasında 5 mm derz boşluğu bırakılmalıdır. Bırakılan derz boşluklarına 24 saat sonra weber.joint flex uygulanmalıdır. Her 50 m2 'lik alan için en az 10 mm'lik dilatasyon derzleri bırakılmalıdır.
  • Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
  • Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim.San.ve Tic.A.Ş. sorumlu değildir.

Weber Çözümleri

Önerilen Ürünler

weber.kol flex konfor konsantre

Toz çıkarmayan, hafif, çok elastik seramik yapıştırma harcı

weber.joint flex

Yüksek performanslı, elastik, küf, mantar ve yosun oluşumunu engelleyen, renkli derz dolgu harcı

Yardımcı Ürünler

weber.rep MA 200

Yapısal tamir harcı