Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Büyük boyutlu kaplama malzemeleri ile zemine uygulama yapılması

Son yıllarda kaplama seçiminin büyük boyutlu malzemelerden yana kayma eğilimi, özellikle zemin hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda yapıştırıcının görevini daha da zorlaştırmaktadır.

Problem

1- Zemin, sıcaklık ve ortam nemine bağlı olarak hareket eder

Sıcaklık ve bağıl nem oranındaki değişiklikler sebebiyle zemin genleşip büzüştüğünde farklı bir malzemeden üretilmiş olan kaplamada da farklı oranlarda değişiklik gözlenir.
Bu durum, aşağıdaki nedenlere bağlı olabilir:

  • Uygulama yüzeyi olan şap, priz alma sürecinde hacimsel olarak küçülebilir.
  • Sıcak iklim şartlarında genleşme olabilir.
  • Su ile yoğun temas sonucu rutubete bağlı genleşme olabilir.

2- Büyük boyutlu kaplamalar, küçük boyutlu olanlara göre daha fazla gerilime maruz kalırlar

Kaplama malzemesi ile yapıştırıldığı yüzeyin temas noktalarının kaplama merkezinden uzaklığı, oluşacak gerilimin artmasına sebep olur. Bu nedenle, belirli bir alanda büyük boyutlu kaplama ile yapılacak uygulama, küçük boyutlu kaplama ile yapılacak uygulamaya göre daha büyük gerilime maruz kalır.

3- Zemindeki sapmalar büyük boyutlu kaplamalar üzerinde daha büyük oranda gerilim yaratır

Rijit olmayan bir yüzeyde boyutsal sapma meydana geldiğinde, rijit olan kaplama malzemesi aynı şekilde sapma yapmayacaktır.
Yüzeydeki belirli miktar boyutsal sapma için kaplamanın kapatmaya çalışacağı fark, büyük boyutlu malzemelerde daha fazla olacaktır. Böyle bir durum daha yüksek gerilime sebep olacağından, bu tür kaplamalarla oluşabilecek sorunları engellemek için yapıştırıcının daha elastik bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

Çözüm

Doğru uygulama ancak uygun yapıştırıcı seçimi ile mümkündür

Uygulama öncesinde seçilecek yapıştırıcı; ısı farkı, nem veya üzerindeki yük sebebiyle oluşabilecek gerilimleri absorbe edebilecek düzeyde performans seviyesine sahip olmalıdır.
Bu amaçla farklı kaplama boyutları ve uygulama yüzeyleri için formüle edilen bazı Weber önerileri aşağıdaki şekildedir.

A - Rijit yüzeyler

(Çimento esaslı şap, beton gibi) 

2000 cm2 'ye kadar olan seramik : weber.kol SRK  / weber.kol SRK konfor / weber.kol SRK konfor konsantre / weber.kol FERMAFIX
3600 cm2 'ye kadar olan granit seramik : weber.kol porselen / weber.kol graniflex 
3600 cm2 'ye kadar olan mermer, dış mekan: weber.kol flex extra / weber.kol flex konfor konsantre

B - Çok sınırlı hareket edebilecek yüzeyler

(Alttan ısıtmalı döşeme gibi)

1600 cm2 'ye kadar olan seramik, granit seramik ve mermer : weber.kol flex extra / weber.kol flex konfor konsantre

C - Sınırlı hareket edeilecek yüzeyler

(Ahşap döşeme gibi) 

2000 cm2 'ye kadar olan seramik, granit seramik ve mermer : weber.kol flex extra / weber.kol flex konfor konsantre (weber.prim TG 5 üzerine) 


*Diğer Weber önerileri için: 
"Ürün Seçim Tabloları" bölümüne bakabilirsiniz.

Weber Çözümleri

Önerilen Ürünler

weber.kol FERMAFIX

Seramik yapıştırma harcı

weber.kol SRK

Seramik yapıştırma harcı

weber.kol SRK konfor

Toz çıkarmayan seramik yapıştırma harcı

weber.kol SRK konfor konsantre

Konsantre, toz çıkarmayan ve hafif seramik yapıştırma harcı

weber.kol porselen

Sırlı porselen, porselen seramik ve granit seramik yapıştırma harcı.

weber.kol graniflex

Sırlı porselen ve granit seramik için elastik yapıştırma harcı.

weber.kol flex extra

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, polimer katkılı, çok elastik seramik yapıştırma harcı.

weber.kol flex konfor konsantre

Toz çıkarmayan, hafif, çok elastik seramik yapıştırma harcı